Mener Statnett går utover sitt mandat ved salg av 132 kV-linje til Mørenett

Nordmøre og Romsdal Regionalnett har med seg politikere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i kravet om konsekvensutredning.

Etterlyser konsekvensutredning: Nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe støtter Svorka og Nordmøre og Romsdal regionalnett i kravet om en konsekvensutredning av Statnetts ønske om salg av 132 kV nettet i Møre og Romsdal til bare en aktør. På bildet:Nestleder Ola Borten Moe (Sp), ordfører Margrethe Svinvik (Sp) i Surnadal, styreleder Nordvald Bondhus, Svorka, administrerende direktør Halvard Fjeldvær, Svorka og nettsjef Ivar Vikan, Svorka. 

Nyheter

Statnett ønsker kun en ett regionalt nettselskap i Møre og Romsdal. Mørenett er klar til å fusjonere inn alle nettselskapene i fylket. Nordmøre og Romsdal Regionalnett mener Statnett går ut over sitt mandat.