Gir ut bok om et unikt stykke selvopplevd krigshistorie

Anny Søderstrøm Wigum vokste opp i Shadrinsk i Sovjet under krigen. Der bodde hun i et kooperativ sammen med andre nordmenn og russere.

Historie for etterslekta: Anny Søderstrøm Wigum er glad hun har skrevet ned sin dramatiske krigshistorie, ikke minst med tanke på etterkommerne. 

Nyheter

Anny Søderstrøm Wigum ble født i Kiberg i 1939, en gammel pomorby som før den russiske revolusjonen drev utstrakt samhandel med det gamle Russland. Da krigen kom rømte 50 mennesker fra det lille fiskeværet Øst-Finnmark i frykt for hva tyskerne kunne gjøre med dem. Kibergingene så ingen annen utveg enn å rømme til Sovjet i håp om å bli tatt godt imot av gamle venner.