Jo Sverre Sande - med «Nå ekte»!

Jo Sverre Sande skapte ein lun atmosfære under konserten i Åsskard-kyrkja torsdag.

Jo Sverre formidla god musikk og tekstleg iderikdom i Åsskard-kyrkja. 

Nyheter

Med glød og inderleghet formidla han og gitaren hans eit program prega av personleg uttrykk.