Forslag om nedleggelse av SFO-tilbudet på Ålvundeid:

Reagerer sterkt på framstilling

Foreldrene på Ålvundeid er i harnisk etter at det er lagt fram forlag om å legge ned tilbudet om SFO på Ålvundeid. - Dette gjør det umulig å bo på Ålvundeidet med småbarn mener de. Det poengteres at saken er lagt fram med flere faktafeil.

Reagerer: Foreldre på Ålvundeid regarer sterkt på iorslaget om å legge ned SFO-tilbudet i bygda 

Nyheter

I forslaget om å legge ned SFO-tilbudet i bygda, presenteres det som at tilbudet dette skoleåret kun benyttes av en elev. På et foreldremøte mandag kveld denne uka, oppga imidlertid rektor ved Ålvundfjord skole at det er sju elever som bruker tilbudet. I tillegg mener foreldrene det er framstilt som at SFO må ut av barnehagen, fordi lokalene trengs til å huse en avdeling fra Villabyen barnehage. -I realiteten er ikke SFO inne i barnehagens lokaler i det hele tatt, men i en del av grendahuset som Ungdomslaget i bygda har pusset opp på dugnad nettopp for at SFO skal få sitt eget tilholdssted, forklarer Trygve Stavik.