- Elvestuen skyter ulv for å tekkes elgjegerne

- Bryter loven ved å godkjenne ulvefelling.
Nyheter

Du har som Klima- og Miljøminister skjøvet alle internasjonale bestemmelser langt til side og trampet dypt i naturmangfoldets lovsalat ved å godkjenne at 26 ulver kan felles utenfor sonen. Dette er ene og alene for å tekkes elgjegerne som krever å jakte med løshund, skogeierne som krever ditto siden de er redde for å tape penger på færre jegere, og sauebønder som slipper sauene fritt i skogen under dekke av at «det er beiteprioritert område.» Beiteprioritert har aldri betydd kjemisk rensa for rovdyr, men dette blir glatt oversett. Du har overhode ikke tatt hensyn til naturen, og oppført deg som en ekte representant fra Senterpartiet: Du har snudd ryggen til naturen.

Vi som har vært involverte i rovdyrdebatten og ulvekonflikten i flere år, vet selvfølgelig hva som vil skje. Det samme som skjer hvert år. For så lenge Rendalen ikke får være en del av ulvesonen og tillater et etablert revir der, vil det komme streifulver fra Sverige hit. Dette er mønsteret til den skandinaviske ulven. Dette er logisk, sunn fornuft og helt i tråd med hva som har skjedd i alle år. Da to ulveflokker sist ble drept (2017), skjedde nøyaktig det vi sa kom til å skje: Det ble en blodig sommer, fordi da flokken forsvant, forsvant også den naturlige sperren som de fleste streifulver kvier seg for å forsere. Det ble enklere for streifulver å komme over grensa, og sauene måtte lide for den tabben mens media gasset seg i blodige bilder av flådde saueskrotter etter at SNO hadde vært der og sjekket bittmerker. Vi vet alle at blod selger bra. Vi vet også hvor lett det er å få fellingstillatelser i disse områdene, og lenge før DNA-analyser ligger klare for å finne ut om ulven er genetisk viktig, er ulven for lengst skutt. Slik er det også for rettsløse ulveflokker som er utradert lenge før rettssaker kommer opp ang. lovligheten i dette, og hva annet kan vel dommeren gjøre enn å trekke på skuldrene, for skutt er skutt… Fellingstillatelser deles ut muntlig pr telefon en fredag kveld, og ulven er skutt lenge før vernerne har fått lagt klagen på fellingstillatelsen, på bordet hos fylkesmannen. Er dette demokrati?

Du har heller ikke tatt høyde for tjuvjakten som vi alle vet foregår, men som regjeringen tydeligvis ikke er særlig interessert i å gripe tak i. Men siden et så makabert høyt tall som 26 ulver kan felles utenfor sonen, forventer jeg at du som Klima- og Miljøminister fjerner det frivillige i konfliktdempende tiltak, og gjør det til et krav at bøndene i de aktuelle områdene faktisk passer på sine ubeskytta sauer. Å slippe sau i utmarka i dette området vil være ansett som ulvedorging, og er under enhver kritikk dyrevernsmessig for sauenes del. Så jeg – og flere dyrevernere med meg - forventer faktisk at dette nå og endelig blir et krav. https://www.fylkesmannen.no/nn/innlandet/miljo-og-klima/rovvilt/soknadsfrist-fkt/

--