30 fartsbøter i Sunndalstunneler

16 bare i dag.
Nyheter

UP har avholdt fartskontroller i to tunneler på Sunndal mandag. Denne gang sto politiet i Oppdølstrandtunnelen og Øksendaltunnelen.