Saksøker Surnadal kommune på bakgrunn av feil og sviktende oppfølging

Den unge kvinna fra Surnadal mener hun opplevde mangel på stabilitet og kontinuitet i omsorg og opplæring da hun var under barnevernets omsorg. Nå har hun saksøkt kommunen. Kommunen mener hun fikk beste mulige omsorgstilbud.

Nordmøre tingrett 

Nyheter

Kvinna har søkt erstatning etter skadeerstatningsloven på bakgrunn av feil og sviktende oppfølging fra kommunens side etter barnevernloven og opplæringsloven.