Trollheimslab i Surnadal har fusjonert med Kystlab AS

Kystlab har overtatt eierskapet i Trollheimslab - blir del av landets ledende laboratorieforetak med lokal tilstedeværelse og cirka 110 ansatte.

Avdelingsleder Hanne Waag ved Kystlab AS avd. Surnadal. Arkivbilde.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Eierne i Trollheimslab og Kystlab har vært enige om at både behovet for et bredere tjenestetilbud, lokal tilstedeværelse og kundenes forventninger til laboratoriet i Surnadal vil bli best bli ivaretatt gjennom at Kystlab overtar 100 prosent eierskap i Trollheimslab og integrerer Trollheimslab som en egen avdeling i Kystlab AS.