Flere sykemeldte i Nesset enn i noen annen kommune

Møre og Romsdal ligger over landsgjennomsnittet i sykefravær.
Nyheter

Sykefraværet i Nesset kommune er på 5,8 prosent. Det er det høgeste tallet på sykemeldte i fylket. Dermed blir det også av de høgeste i landet, da sykefraværet i Møre og Romsdal er høgere enn i resten av landet.