– Jeg har fått tilbakemeldinger fra kolleger, politikere, pårørende og pasienter. De sier jeg er modig som tør

Oddny Hafsås får mye støtte for innlegget sitt der hun er kritisk til at ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal ikke lenger skal få utbetalt helligdagstillegg for å jobbe røde dager.

Reagerer: Oddny Hafsås reagerer kraftig på at ansatte i pleie- og omsorgstjenesten ikke lenger skal få utbetalt helligdagstillett. Hun sier hun har fått mange støttende tilbakemeldinger. 

Nyheter

"Styringsretten brukes, de kaller det dugnad. Er det greit at vi i helsesektoren arbeider røde dager uten lønnskompensasjon?", spør Hafsås i innlegget. Hun er sjøl er ansatt i tjenesten.