Sunndal kommune tidlig ute:

Nå kan du søke elektronisk

Sunndal er trolig blant de første kommunene i landet som tar steget og tilbyr innbyggerne muligheten til å sende søknader om pleie- og omsorgstjenester elektronisk.

Inn i framtida: Sunndal vil nå tilby innbyggerne mulighet til å søke – og motta svar på søknader – elektronisk. Kommunen legger også til en ny tjeneste på søknadssjemaet, når pleie- og omsorgstjenesten overtar ansvaret for støttekontaktene. Fra venstre Tone Marit Hyldbakk, Anne Berit Vullum og Kristin Ulvund.  

Nyheter

Det gjelder blant annet søknader om korttidsopphold, langtidsopphold, avlastning, omsorgsbolig, praktisk bistand, matombringing, heimesykepleie og kreftkoordinator. Etterspørselen varierer, men pleie- og omsorgstjenesten mottar flere slike søknader hver eneste uke. Tidligere har en måttet fylle ut skjema på papir og sende det i posten eller levere det til tjenesten.