Stolsmo/Hegerberg har kjøpt eiendom i Ålvundfjord

Ga 4,9 millioner for unik eiendom.
Nyheter

Gerd Stolsmo bekrefter at hun og ektemannen Stein Erik Hegerberg har sikret seg en større landbrukseiendom i Ålvundfjord.