Har forståelse for at det kan oppleves som en belastning å få pålegg om helseattest:

– Hensynet til trafikksikkerheten må veie tyngst

– Behandling av bekymringsmeldinger er en del av politiets forebyggende arbeid for å ivareta trafikken.

Bekymringsmeldinger: Politiet mottar mange bekymringsmeldinger i løpet av et år om førerkortinnehavere er skikket til å kjøre bil. Her Sunndal lensmannskontor. 

Nyheter

Det sier seniorrådgiver Andrea Kvalshaug i politiet i Møre og Romsdal.