Årets "Leikvin" i salg:

Kirkebygg i mye hardt vær

– Religionen var ein del av dagleglivet for heile samfunnet på ein heilt annan måte enn den er i dag.

Nytt årsskrift: Jarle Stavik med det rykende ferske årsskriftet "Leikvin". Heftet blir å finne i museumsbutikken på "Jul på Leikvin" søndag, og i bokhandel og nærbutikker. Hov kirke (på forsiden av heftet og bak Stavik) ble innviet i 1887 – og har fått stå i fred for både snøgufs, nebbvind og brann, i motsetning til tidligere kirker på stedet. 

Nyheter

Det skriver årsskriftnemnda i forordet til årets "Leikvin". Temaet for det lokalhistoriske årsskriftet i 2019 er kirker og religion i Sunndal. Jarle Stavik, Ingunn Karijord og Nils Bjørsvik peker på hvordan det før i tida ikke var mulig å sette seg utenfor det religiøse, for det medførte streng straff og utfrysning fra samfunnet. "Levemåte, hva ein åt, kven ein gifta seg med, høgtider og kvardagar. Alt var farga av trua".