Kommunene møtte departementet om reguleringsplanen på Raudsand:

Vil vurdere rettslig prøving

Nordmørskommunene som har reist innsigelser til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand vil vurdere rettslig prøving dersom planen blir godkjent i sin nåværende form.

Møtte departementet: Nordmørsordførerne fikk i mølte med departementet understreket hvorfor de har reist innsigelse til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. 

Nyheter

Kommunene Averøy/ORKide, Gjemnes, Halsa, Tingvoll, Sunndal og Møre og Romsdal fylkeskommune har reist innsigelse mot reguleringsplanen som åpner for et deponi for farlig avfall på Raudsand. Onsdag var ordførerne i møte med representanter fra Kommunal- og moderiniseringsdepartementet for å understreke sitt syn på reguleringsplanen.