Spør hvorfor kommunedirektøren stopper heltidskulturen på grunn av lønn

- Kjemperart at dette er stoppet på bakgrunn av at politikere vil videreføre rettigheter som er tariffestet, underlig.
Nyheter

Debatten rundt heltidskultur ved pleie- og omsorgssektoren i Sunndal fikk en bråstopp da hovedverneombudet satte foten ned for prosessen forut for saken kom opp i kommunestyret torsdag. Dette på bakgrunn av at politikerne hadde gått ut og sagt at det skulle være valgfritt om de ansatte valgte overtidsbetaling eller avspasering på røddager. Kommuneledelsen hadde klart å få forhandlet bort helgedagstillegget for å innføre heltidskultur. Noe som satte i gang en brei debatt i media om dette virkelig var rett og rimelig. En debatt både ansatte, kommuneledelse og politikere engasjerte seg i.