Nominerer til Drømmestipendet:

Jakter på unge kulturutøvere

De siste årene er det flere unge kulturutøvere fra Drivas dekningsområde som har fått stipend for å oppfylle drømmene sine. Nå er jakten på unge kandidater i gang igjen.

På jakt: Rektor Ingemar Andersson skal nominere unge kulturutøvere. 

Nyheter

100 nye, unge kulturutøvere får våren 2019 til sammen 1,5 millioner blanke kroner i form av Drømmestipendet 2019. Nå er jakten på gode kandidater i full gang igjen, forteller rektor ved Sunndal kulturskole, Ingemar Andersson. Det er kulturskolens leder som er ansvarlig for å nominere unge kulturutøvere til stipendet. Det skal så gjøres et grundig juryarbeid før det nomineres. Alle som ønsker å bli vurdert som drømmestipendkandidater oppfordres til å ta kontakt med kulturskolen i sin kommune så fort som mulig for å få mer informasjon. I Sunndal er fristen satt til 10. januar.