Elever på Indre Nordmøre har god lærertetthet

Innenfor normen.

  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Skolene i Driva-distriktet klarer å oppfylle lærernormen med antall lærere per elev. Det viser tall fra Kunnskapsdepartementet. Utdanningsministeren skryter av å ha klart å få 1100 flere lærere inn i skolen og at lærertettheten dermed er blitt bedre. Ennå gjenstår det å sikre at alle som jobber som lærer har relevant utdanning og å etterutdanne de lærerne som er i jobb og som trenger å tilfredsstille krav.