Frykter snikinnføring av ulvereservat

Norges Bondelag vil skyte flere flokker med ulv.
Nyheter

Norges Bondelag reagerer sterkt på at regjeringen igjen nekter å regulere ulvebestanden i ulvesonen etter Stortingets vilje. Ulvesonen omfatter grensetraktene til Sverige i fylkene Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Rovviltnemnda for området hadde vedtatt å ta ut tre flokker.