Grytnes krever erstatning av Sunndal kommune

Grytnes Entreprenør AS krever erstatning av Sunndal kommune for tapt fortjeneste som følge av brudd på regelverket om offentlige anskaffelser.

Holssand: Barnehagen på Holssand sto ferdig i 2016 (bildet). Nå er entreprisen på byggetrinn 2 utlyst på nytt. 

Nyheter

Det går fram i et brev advokatfirmaet Grette AS har sendt kommunen på vegne av Grytnes Entreprenør AS.