Influensaen på veg

Vinterens utbrudd er i gang, toppen ventes i februar-mars.

I gang: Rundt 100.000 nordmenn kommer sannsynligvis til å bli influensasjuke denne sesongen. 

Nyheter

Nivået av influensalignende sjukdom i Norge økte fra svært lavt til lavt i uke 52, og vinterens utbrudd er dermed i gang. 1,1 prosent av dem som gikk til legen, fikk influensadiagnose. I årets første uke økte dette til 1,4 prosent. I uke 52 var totalt 123 pasienter innlagt med influensasjukdom, hvorav 102 med influensa A og 21 med influensa B. I uke 1 var det totalt 163 innlagte pasienter, hvorav 140 med influensa A og 23 med 23 influensa B.