Jobber for fortsatt god utvikling og vekst

Det går veldig bra for bedriftene i Surnadal for tida, og Surnadal Næringsforening jobber for fortsatt god utvikling og vekst.

God utvikling: Oddvar Mikkelsen i Surnadal Næringsforening bekrefter at det går godt for næringslivet, men at det finnes ting å jobbe videre med for fortsatt god utvikling og vekst. 

Nyheter

– De siste to åra har det generelt gått veldig bra for næringslivet i Surnadal. Det er mange som driver veldig godt og kan vise til økt omsetning og gode resultat. Jobben framover blir å videreføre den gode utviklinga, sier Oddvar Mikkelsen i Surnadal Næringsforening.