God utvikling og lav arbeidsledighet i Surnadal:

Næringslivet blomstrer

– Rekruttering og bærekraft blir viktige fokusområder for bedriftene, både i 2020 og videre framover. Det sier kommunalsjef for næring og utvikling i Surnadal kommune, Karin Halle. Næringslivet blomstrer for tida og arbeidsledigheten er svært lav.

I medvind: Kommunalsjef næring og utvikling, Karin Halle, her med vind i håret under Laksedagene i Surnadal sist sommer, forteller at næringslivet seiler i medvind for tida og at arbeidsledigheten nå er svært lav. Det som ser ut til å bli en utfordring er å rekruttere nok og riktig kompetanse til jobbene. 

Nyheter

Halle, som også er programleder i SuSu-programmet, sier at det på generelt grunnlag ser veldig bra ut for næringslivet i Surnadal for tida – og at dette gjelder for alle bransjer.