Forvaltningsplana for hjortevilt skal oppdaterast:

Reduserer hjortestammen for å unngå store beiteskader

Det vart felt rundt 600 hjortar i Surnadal sist haust. Det er rundt 100 fleire enn i 2018.

Stammen aukar: Hjortestammen i Surnadal er aukande. I fjor vart det iverksett ekstra avskyting. 

Nyheter

Hjortestammen i Surnadal har vore aukande dei seinare åra. Resultatet er mellom anna omfattande beiteskadar på innmark og fleire viltpåkjørslar.