Renovasjon i Surnadal:

Gjør nytt «søppelvedtak»

En «missing link» mellom vedtak i kommunestyret og vedtak i Hamos har ført til litt «surr om søppel». Kommunedirektør Knut Haugen legger nå fram en ny sak for kommunestyret i Surnadal, der miljøselskapet ReMidt IKS bes om å fortsette med tømming hver uke også kommende sommer.

Feil: Tømmekalenderen som er satt opp for Surnadal i 2020 viser ni færre tømminger enn i fjor. Dette er feil og beror på en misforståelse. Dette skal nå rettes opp i slik at ordningen med ekstra tømming i sommerhalvåret også blir gjeldende denne sommeren. 

Nyheter

I onsdagsavisa hadde Driva en sak på at tømmekalenderen som det nye renovasjonsselskapet ReMidt IKS har satt opp for Surnadal i 2020 viser ni færre turer med innsamling av restavfall i år sammenliknet med 2019.