Hero legger inn tilbud på drift av mottak i Sunndal

Orienterer Sunndal kommune i brev.

Tomt: Det kommunalt drevne asylsøkermottaket ble lagt ned fra 31. januar 2018. Mottaksgiganten Hero vil starte nytt mottak i lokalene i Tredalsvegen. 

Nyheter

Før sommeren gjennomførte UDI konkurranser i fem regioner om rammeavtaler for såkalt basismottak. En slik rammeavtale er en forutsetning for å kunne delta i konkurransene som lyses ut om langvarige kontrakter på drift av mottak. 14 aktører i UDIs fem regioner fikk tildelt rammeavtale. Blant dem Hero Norge AS for drift av basismottak i Midt-Norge. Selskapet har som tidligere omtalt i Driva inngått intensjonsavtale med Fredensborg Eiendom om å bruke bygningene som tidligere huset det kommunale asylsøkermottaket i Sunndal.