Suksessprosjekt:

– VirVelVinn har bevisstgjort oss på viktigheten av arbeidet og helheten rundt integrering

Integreringsprosjektet VirVelVinn som har pågått i Halsa siden 2017 er nå avsluttet. Prosjektet betegnes som en suksess.

Evaluering: VirVelVinnprosjektet oppsummeres som en suksess. Her fra evalueringsmøtet før jul, med Hildur Hestnes (f.v.), Helga Hjorthol Grønset, Juanita Møkkelgård, Basil Sakkal, Najah Soud, Jasem Aljasem, Per Olav Foseide, Iman Ibrahim og prosjektleder Tove Karin Halse Lervik. Privat foto. 

Nyheter

Like før jul var det evalueringsmøte for integreringsprosjektet «VirVelVinn» som har pågått i perioden 2017–2020. (Les mer fra oppstartsperioden her) I sluttrapporten oppsummeres prosjektet i sin helhet som en suksess.