Stadig større aktivitet på industriområdet, mener det haster:

Foreslår spleiselag for veg

Det blir stadig større aktivitet på Industriområdet. Nå håper Sunndal Næringseiendom å få med seg Sunndal kommune på spleiselag for å flytte en del av Industrivegen til ny trasé.
Nyheter

Det er blant annet det planlagte nybygget til Tess på den tidligere "brakkeriggtomta" som er bakgrunnen for forslaget. Styret i eiendomsselskapet er opptatt av å få realisert flyttingen av vegen slik at den er ferdigstilt før Tess åpner dørene i de nye lokalene, noe som etter planen skal skje allerede til våren/sommeren. Styret mener det kan være aktuelt for Sunndal Næringseiendom å delta i et spleiselag med kommunen for å få framskyndet flyttinga av vegen, og daglig leder Per Helge Malvik ber i et brev til kommunen om en snarlig tilbakemelding på om forslaget er av interesse.