713 nye hurtigladere i 2019 - se hvor

Det ble i fjor bygget 713 nye hurtigladere i Norge. Her i fylket ble det bygget sju nye, og det er nå 82 hurtigladere i Møre og Romsdal.
Nyheter

Norsk Elbilforening mener det er en gledelig utvikling sammenlignet med tidligere år, men fortsatt langt bak behovet.

- Vi mener det må bygges over 1000 hurtigladere i året for å holde tritt med elbilsalget og unngå at hurtigladekøene vokser, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Tallene er hentet fra den nasjonale ladestasjonsbasen Nobil, som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra Enova, og viser at det totalt er 2 362 hurtigladere i Norge. Dette er ladere som leverer 50 kW eller mer, og inkluderer også Teslas eget ladenetterk, samt lynladere som kan levere 150 kW ladeeffekt eller mer.

Antallet lynladere hadde riktignok en massiv vekst i 2019. Antallet økte fra 25 til 226. Det er en økning på hele 804 prosent.

På kartet kan en se at det blant annet er to ladestasjoner i Sunndal (i sentrum ved Coop Extra samt ved Sunndalsporten på Gjøra), en i Surnadal (ved Alti) og en i Rindal (Rindalsvegen 17).

Her ser du hvor ladestasjonene er å finne i Driva-distriktet:

Søk selv i kartet her.

I Elbilforeningens spørreundersøkelse, Elbilisten, oppga 64 prosent av elbilistene som brukte hurtiglader at de opplevde ladekø av og til eller oftere når de skulle hurtiglade i 2019. Dette var en økning på 10 prosent fra 2018, og en økning på 25 prosent fra 2017.

- Foreløpige tilbakemeldinger fra elbilister tyder på at køene ikke blir kortere. Det er viktig at kapasiteten på hovedfartsårene utvides og at folk i hele Norge får tilgang på hurtigladere, sier Bu.

Av storbyene er det naturlig nok hovedstaden Oslo som er størst med 118 hurtigladere, Bergen har 75, mens Trondheim har 53. Stavanger er hakk i hæl med sine 33 hurtigladere.

Av de ulike ladeoperatørene som er etablert i Norge har Tesla klart flest hurtigladere.

Denne oversikten gjaldt ved årsskiftet:

-Tesla: 770 hurtigladere

- Fortum: 653 hurtigladere

- Grønn kontakt: 529 hurtigladere

- BKK og Lyse: 232 hurtigladere

- Circle K: 66 hurtigladere

- Ionity: 66 hurtigladere