Sutech avvikler driften

Oppnår ikke god nok lønnsomhet.

Sutech avvikler: - Etter et års drift må vi dessverre erkjenne at vi ikke har oppnådd våre mål, og styret i Sutech A/S har derfor besluttet å avvikle virksomheten fra 1. februar 2020, opplyser styreleder Gunnar Furu. 

Nyheter

Styret i Sutech på Sunndalsøra har bestemt seg for å avvikle driften. Styreleder Gunnar Furu skriver i en pressemelding at da SuCom kjøpte Sutech AS i desember 2018 var ambisjonen å styrke selskapet så det skulle bli en konkurransedyktig leverandør til lokalt næringsliv.