Kontrollutvalget i Sunndal:

Følger opp journalføring og -innsyn

Kontrollutvalget mener en fortsatt ikke har kommet helt til bunns i pasientjournalsaken i Sunndal.

Kontrollutvalget: Utvalget har undersøkt om fylkesmannen planlegger tilsyn med Sunndal kommunes rutiner rundt pasientjournaler. Det gjør ikke fylkesmannen. Nå vil utvalget vurdere å be revisjonen gjennomføre undersøkelse, sier leder Halvard G. Hagen. 

Nyheter

Driva har skrevet om Gunn Inger Reiten, som i lengre tid kjempet mot Sunndal kommune, blant annet for innsyn i pasientjournalen til den sjuke ektemannen sin. Det ble inngått forlik mellom Sunndal kommune og Reiten i tingretten, men her dreide det seg om hvorvidt helsehjelpen ektemannen har fått, er forsvarlig eller ikke. Denne saken er avsluttet. Det konktrollutvalget nå ønsker å følge opp, er rutinene for føring av pasientjournaler, pårørendes rett til innsyn, rutiner som hindrer innsyn for uvedkommende og om personvernet er ivaretatt. Utvalgsleder Halvard G. Hagen bekrefter at dette er med bakgrunn i Reitens sak.