Godt oppmøte på "krisemøte" på Gjøra:

Samlet seg for Sunndalsporten

Mandag kveld møtte rundt 80 personer fram til folkemøte på Gjøra. De har fortsatt håp om lokalt eierskap og drift i Sunndalsporten.

Godt oppmøte: Mange møtte fram til folkemøte på Gjøra mandag kveld. Bygdefolket håper å unngå at Sunndalsporten Eiendom AS avvikles og Sunndalsporten, reist blant annet gjennom omfattende dugnadsinnsats, blir solgt på det åpne markedet. 

Nyheter

I høst kom meldingen om at Gjøra Butikkdrift AS som drev Joker Sunndalsporten hadde meldt oppbud til tingretten. Dermed sto Sunndalsporten Eiendom uten andre leieinntekter enn den fra frisøren Margarets Salong, i tillegg til inntekter fra drivstoffsalg. I fjor forsvant også leieinntektene fra vassdragsenteret.
Tirsdag kveld er det generalforsamling i eiendomsselskapet. Med manglende grunnlag for å videreføre driften er vurderingen som må gjøres om selskapet må avvikles.