Slik kan Rindal helsehus bli

Streken AS, som har hatt oppgaven med å utarbeide skisseprosjekt etter innledende konkurranse sommeren 2019, har nå levert skisseprosjektet for helsehuset i Rindal.

Skisse: Streken AS har utarbeidet skisse som viser hvordan det nye helsehuset i Rindal kan bli. 

Nyheter

Kravet gitt i konkurransen er at skisseprosjektet skal inneholde det som kreves for at kommunen skal kunne foreta valg av hovedløsning for oppgradering av helsetunet. Det skal også danne grunnlag for utarbeidelse av et påfølgende forprosjekt. Det er Rindalk kommune som opplyser dette i en pressemelding.