Kjøper ut melkekvoter tilsvarende 40 millioner liter:

Stor interesse for å selge til staten

Som et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021 er kvoteeiere invitert til å selge melkekvoter til staten for å redusere overproduksjonen. Møre og Romsdal er blant regionene der det er størst interesse for å selge.

Mange vil selge: Staten kjøper opp melkekvoter tilsvarende 40 millioner liter i 2021, og Møre og Romsdal er blant regionene der interessen er størst. Per 8. januar har 54 kvoteeiere i fylket meldt interesse for å selge, ifølge tall fra Landbruksdirektoratet. 

Nyheter

Fra 2020 faller støtten til eksport av Jarlsbergost bort, og 100 millioner liter melk, tilsvarende sju prosent av den melka som produseres i Norge, blir overflødig.