Eikesdal ber om å bli representert i viktig utvalg

Eikesdal bygdelag ber om at politikerne i nye Molde kommune sørger for at bygda blir representert i det nye kommunedelsutvalget.

er foreslått: Eikesdal bygdalag ber om at bygda blir representert i styret for kommunedelsutvalget. Elin Ulateig Austigard (til høgre) er mellom dem som det er satt fram forslag på. Her sammen med Siw Maridal Bugge under fjorårets Eikesdalsdager. 

Nyheter

I forbindelse med etableringen av nye Molde kommune fikk Nesset med i intensjonsavtalen at det skal etableres et kommunedelsutvalg for Nesset. Utvalget skal blant annet bidra til lokal stedsutvikling, styre ulike bygdemobiliseringsprosjekt, bidra til lokale kultur- og fritidstilbud og ikke minst styre bruken av kraftfondet. Ordningen skal evalueres etter den første kommunestyreperioden. Utvalget skal bestå av sju medlemmer med like mange varamedlemmer. Inntil tre representanter kan komme fra frivillige lag og organisasjoner.