Passerte millionen i første driftsår

Gründer Ole Marius Husby flyttet tilbake til heimplassen Sunndal i 2018 – og stiftet Wiejelo Equipment AS. I første hele driftsår passerte selskapets omsetning én million kroner.

Eier og innehaver: Ole Marius Husby har etablert et selskap som er i god utvikling.  

Nyheter

Det synes å være starten på et aldri så lite eventyr han kan fortelle om, Husby, sammen med daglig leder i Sunndal næringsselskap Per Helge Malvik. SUNS har vært fødselshjelper og støttespiller, blant annet gjennom etableringstilskudd og rådgivning i oppstarten. Selskapet har også fått tilskudd gjennom SuSu-programmet, og var med i forstudien i Innovasjon Norges utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter, SMB Utvikling.