Vinden herjet på Leikvin

Stormkast la trær i bakken.
Nyheter

«Vind – og noen ganger er det greit at trærne er akkurat for korte til å nå fram…»