Kulturminner trues av pløying

«Av sjelden karakter». Det er konklusjonen etter den geofysiske undersøkelsen som ble gjennomført på et jorde på Løykja i Sunndal i 2018. Det ble funnet både gull, sølv og andre gjenstander. Men i en fersk rapport går det fram at kulturminnene i jorda trues av pløying.

Detektorsøk: Det ble søkt både med georadar og detektor i august 2018. Fra venstre Alf Harald Dragseth, Steffen Hansen, Bartek Nowakowski, Anders Danielsen, Anders Lippert, og Caroline Fredriksen. 

Nyheter

I 2016 fant en privatperson som var ute med metallsøker deler av en spenne, en såkalt fibula, på et jorde på Løykja. Det skulle vise seg at spennen hadde ligget i den mørke jorda i Sunndal i mange år. Fibulaen er fra romertid (0-400 e.Kr.), og bare fantasien setter grenser når en spekulerer på hvem som har eid den vakre gjenstanden. Klær skapte folk også den gangen. En draktspenne kunne si mye om hvem du var. At dalføret har vært sentralt, blant annet som ferdselsåre, er utvilsomt. Det er gjort mange funn av forhistoriske gjenstander og kulturminner på Løykja, her ligger også det største gravfeltet i Møre og Romsdal, bare noen hundre meter unna jordet der spennen ble funnet. Som følge av funnene har det blitt kalt «romerjordet». Metallsøkerfunnene skiller seg ut ved å være blant de eldste i området. Blant tidligere funn er del av en ormehodering og to koniske spenner.