Lover grønn underholdning på Næringslivsdag

Gjert Ingebrigtsen er kanskje det største trekkplastret til Surnadal sparebanks årlige Næringslivsdag, men det grønne skiftet og bærekraft er det viktige tema.

Ser framover: Allan Troelsen, Liv Dalsegg og Ole Magnus Løwe sier det er et grønt tema i årets Næringslivsdag. 

Nyheter

Surnadal sparebanks Næringslivsdag er en institusjon i Midt-Norge. Dagen har stått modell for andre liknende arrangement rundt om i kongeriket og hvert år kommer det kjente nasjonale og internasjonale skikkelser i tillegg til lokale og regionale og holder foredrag. Næringslivsdagen er et samlingspunkt for bedrifter og næringslivsledere både fra offentlig og privatsektor, men programmet når ut til det brede lag og byr på god underholdning.