Starter arbeid for å utrydde pukkellaks fra norske elver

Klima gjør at laksen vil komme i store mengder.

Pukkellaks: Laksen på bildet ble tatt på Holtesonen i Surna. Foto: Surna.no  Foto: surna.no

Nyheter

Pukkelaksen skal utryddes i norske farvann. Et vanskelig arbeid, men det er bestillingen Miljødirektoratet har fått av Klima- og miljødepartementet på bakgrunn av en risikovurdering gjort av Vitenskapskomiteen for mat og miljø.