Kontrollerte jeger og jerv

Jerven som vart skoten i Todalen var ein ung hannjerv på 11,3 kilo.

Lars Olav Lund i SNO kontrollerer jerven som vart felt i Todalen torsdag.   Foto: Jon Olav Ørsal

Nyheter

Rutinemessig kontrollerte Lars Olav Lund i Statens naturoppsyn (SNO) både det felte dyret og at jegeren sjølv hadde papira i orden, etter at ein jerv vart skoten i Todalen torsdag kveld.

Jerven var ein ung hannjerv på 11,3 kilo.

Dette var den andre av tre jervar som kan fellast i området som ligg utafor yngleområdet.

Les meir på todalen.no