Kavlvegen i Surnadal begynner å ta form - nasjonal pilot

Deler av Kavlvegen i Surnadal slynger seg over myrdraget der den legges. Arbeidet fortsetter til våren. Vegen blir en del av en tursti.

Flyter på myra: Kavlvegen i Surnadal legges som en flyteveg over myrdraget der den bygges. 

Nyheter

Bygginga av Kavlvegen i Surnadal er støttet av Riksantikvaren. I myrdraget der den ligger er det rester av en kavlveg datert tilbake til 1160-tallet. Kong Sverres tid. Arkeolog Raymond Sauvage fra NTNU sier den trolig er en Tverrveg brukt til å frakte naturrikdommer fra Trollheimen og til Skei for videre fart til Nidaros.