Opdølslåven forteller en spennende historie

En gammel bygning med mye å fortelle.

Oppdølslåven slik den står på Leikvin i dag.   Foto: Jarle Stavik, Nordmøre museum

Nyheter

Skuende utover Sunndalfjorden sto en lang bygning på massive trestolper i skråningen ned mot fjorden ved Opdøl. Det var en kornlåve, hvor kornet ble kastet, tørket og malt. Der sto den i nesten 350 år før det moderne landbruket gjorde den overflødig og i veien. I 1978 ble den tatt ned og tømmeret lagret på Leikvin, i årene som fulgte arbeidet blant annet byggelever fra Sunndal Vgs med å sette den sammen igjen på Leikvin. Der sto den ferdig rundt 1980. Låven står på massive furustokker som har fått vokse til treet snurret seg på slutten av levetiden. Slik ble det plass til lager og annet under.