Fortsatt godt over bestandsmålet i region 6:

Nå starter gaupejakta

Totalkvoten i region 6 er satt til 30 gauper når årets kvotejakt på gaupe starter 1. februar. Kvotevedtaket er påklaget både av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og i Trøndelag, og av Fosen Naturvernforening. Rovviltnemnda opprettholdt sitt kvotevedtak, så det er Klima- og miljødepartementet som skal sluttbehandle klagene. Men vedtaket fra departementet lar vente på seg.

Gaupejakt: Lørdag 1. februar starter årets kvotejakt på gaupe. I forvaltningsområdet i Møre og Romsdal er det også i år kvote på to dyr fordelt på to delområder, mens Halsa og Rindal nå er med i ett av tre delområder i Trøndelag. (Viltkamerabilde). 

Nyheter

Årets kvotejakt på gaupe starter førstkommende lørdag. Det er åpnet for kvotefri jakt i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet, samt i kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag. I de øvrige områdene av region 6 er det kvotejakt, der rovviltnemnda har satt en totalkvote på 30 gauper, hvorav maksimalt elleve voksne hunngauper.