Politikerne får mange reaksjoner på deponiplanene:

– Vi må ta hensyn til innspill

– Etter hvert som flere har satt seg inn i hva deponiplanene på Raudsand virkelig omfatter, får vi politikere veldig mange negative reaksjoner på planene. Det må vi ta inn over oss, sier Sp-politiker Einar Gagnat.
Nyheter

Senterpartipolitikeren fra Eidsvåg er blant dem som den siste tida har fått mange reaksjoner på deponiplanene. Han står på partiets linje som ønsket å avvise reguleringsplanen også da den var oppe til behandling i Nesset kommunestyre. Nå er det mange politikere som vil ha reguleringsplanen til ny behandling i Molde kommunestyre i håp om at et flertall der skal sette foten ned for planen og dermed bidra til å stoppe etableringen av deponiet.