Storprosjektet i Surnadal:

"Ka om" er kjempebra

Storprosjektet til niende klassene ved Surnadal ungdomsskole er kjempebra. Ka om d e d siste?

Henda i været! For niendeklasseprosjektet "Ka om". 

Nyheter

«Ka om» tar for seg skolehverdag og stiller spørsmål om nåtid og framtid. Buissie bier holder hjulene i gang på enger i Møre og Romsdal, og ferierer i Trøndelag. Miljø- og klimautfordringer blir viet sin rettmessige oppmerksomhet. I musikk, sang, dans og skuespill formidler ungdommen på en humoristisk og lettfattelig måte budskapet. Ta vare på jorda og hverandre.