Mange har telt fugl

Det har vært telt fugl i 8954 norske hager i løpet av årets hagefugltelling og hele 458835 individ er registrert. Kjøttmeisen er i flertall, og i alle fall mest utbredt.

Flere enn vanlig: Svartmeisen er i mindretall i Nordmørske hager, men telt i ganske mange av dem i årets hagefugltelling.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Vi har tatt en kikk på Driva-kommunene, og konstaterer at Rindal og Halsa fortsatt telles som kommuner i Møre og Romsdal. Det gjør det sjølsagt enklere å få oversikten når det dreier seg om Driva-kommuner.