Integrering frå fjord til fjell

– Det er viktig at også flyktningane får vere ein del av det norske velferdssamfunnet. Eg føler det både som ei plikt og ein rett å bidra til dette, seier Nils Ulvund.

givande: – Integreringsarbeidet er veldig givande, seier Nils Ulvund. 

Det er utruleg kor mykje eit smil og eit godt blikk kan gjere.

Nyheter

Målmannen frå Ålvundfjord er oppteken av at flyktningane som kjem til kommunen skal få eit godt møte med norsk kultur, språk og levesett. Han har i fleire år vore pådrivar for ein språkkafé der både små og store møtes på biblioteket på Sunndalsøra for å snakke saman. Dei kallar arbeidet for "Integrering frå fjord til fjell." N