Stort engasjement i bygda:

Snur alle steiner på Gjøra

Det var trangt om plassen og stort engasjement på Sunndalsporten lørdag da arbeidsgruppa orienterte om sitt arbeid så langt og vegen videre for å skape nytt liv i signalbygget på Gjøra.
Nyheter

Det er ei skjebnetid for Sunndalsporten og dermed også for Gjøra. At porten er viktig for bygda er utvilsomt, og nøkkelen til fortsatt lokalt eierskap og ny aktivitet i bygget, er å få på plass butikkdrift i lokalene som nå står tomme etter at Joker Sunndalsporten stengte dørene.