Nå: Oppdaterer til rød faregrad

Venter ekstremt høy vannstand

Det er ventet ekstremt høy vannstand natt til tirsdag, estimert 80-100 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene.
Nyheter

Dermed justeres faren opp fra oransje nivå (stor fare) til rødt nivå (ekstrem fare).

Varselet gjelder for strekningen fra Stad til Frøya.

Anbefalingen fra yr.no er å unngå ferdsel i strandsonen. Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Konsekvenser av ekstremt høy vannstand vil være oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Faren vil øke utover fra klokka 23 mandag kveld, og ventes å være over klokka 05 tirsdag.

Her kan du finne ekstremvarslene for "Elsa".


Venter rekordhøy vannstand

Fra mandag ettermiddag er det ventet høy og svært høy vannstand langs hele kysten.